Swedish

If you shop in our shop, the (purchase) contract is concluded with our cooperation partner Germinal Medienhandlung GmbH, Siemensstraße 16 in 35463 Fernwald (Germany).

Cosmic Tarot SE

16,90 

Syftet med Cosmic Tarot är att göra den gamla kunskapen tillgänglig och förståelig för alla genom att använda så få hemliga symboler som möjligt. Du kan förstå innebörden utan att känna till de gamla hemliga lärorna om astrologi, kabalistisk numerologi och livets träd.
The intention of the Cosmic Tarot is to make the old knowledge accessible and understandable to everyone by using as few secret symbols as possible. You can grasp the meaning without knowing the old secret doctrines of astrology, cabalistic numerology, and the tree of life.